ˆ

Rok 2017

Szczegóły informacji

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniu 28 listopada 217 roku w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-01-04 07:55:39 przez Piotr Iwanicki

Załączniki