ˆ

Zawiadomienia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Informacja ogłoszona dnia 2022-02-01 07:26:19 przez Jarosław Komoszyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 1 lutego 2022 r.
Starosta Nidzicki
ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
 
G.6821.89.2021
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 
zawiadamia
 
że w dniu 26 stycznia 2022 r., po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Mariusz Mysiura, wydał, na podstawie art. 124 i art. 124a  w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami,  decyzję znak G.6821.89.2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie nr Waszulki, gm. Nidzica, oznaczonej numerem działki 165 o pow. 1,6148 ha, poprzez udzielenie spółce pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez przedmiotową nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej w ramach przebudowy istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji Mława – Nidzica, która swoim zakresem obejmuje również przebudowę linii SN 15kV na odcinku krzyżującym się z w/w linią 110 kV.
            W/w nieruchomość stanowi współwłasność spadkobierców zmarłego Jana Żądłowskiego.
           
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 w godz. 7.30-15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.
 
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym zostało publicznie obwieszczone. Zawiadomienie zostanie udostępnione w dniach 01.02.2022 r. – 15.02.2022 r. i uważa się za dokonane 16.02.2022 r.
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-01 07:26:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-01 07:26:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-01 07:26:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
556 raz(y)