ˆ

Zawiadomienia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Informacja ogłoszona dnia 2021-08-30 14:53:39 przez Piotr Iwanicki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Nidzicki
ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
   Nidzica, dnia 30 sierpnia 2021 r.. Traugutta 23dzica
G.6821.34.2021
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 
zawiadamia
że w dniu 30 sierpnia 2021 r., po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Patrycja Ożga, wydał, na podstawie art. 124b, w związku z art. 124a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzję znak G.6821.34.2021 zobowiązującą do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Janowo gm. Janowo, oznaczonej numerem działki 435 o powierzchni 0,3800 ha, poprzez udzielenie spółce pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku w celu wykonania na niej demontażu linii napowietrznej SN 15kV o długości 17m.
            Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Nidzicy prowadzona jest Księga wieczysta nr OL1N/00007107/1. Jako właściciel ujawniony jest Adam Eugeniusz Obrębski. Z informacji, która znajduje się w aktach sprawy wynika, że Adam Eugeniusz Obrębski – nie żyje, zmarł 21.07.1996 r. Dotychczas nie zostało przeprowadzone po zmarłym postępowanie o ustalenie praw do spadku.
           
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 (II piętro) w godz. 7.30-15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.
 
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym zostało publicznie obwieszczone. Zawiadomienie zostanie udostępnione w dniach 30.08.2021 r. – 13.09.2021 r. i uważa się za dokonane 14.09.2021 r.
 
Sprawę prowadzi Emilia Olszewska
Tel. 89 625 31 28
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-30 14:53:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-30 14:53:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-30 14:53:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
366 raz(y)