ˆ

Zawiadomienia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie

Informacja ogłoszona dnia 2018-10-15 14:36:26 przez Piotr Iwanicki, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 15 października   2018 r.
 
G.6821.167.2018
Zawiadomienie
 
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Dobrzyń gm. Nidzica, oznaczonej jako działka o numerze 24/2 o pow. 0,50 ha, informuję, że został zgromadzony materiał niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zainteresowane strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Z w/w dokumentami można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy w pokoju Nr 45 w godz. 7.30 – 15.30, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Jednocześnie zgodnie z art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa:
  1. z uwagi na konieczność odniesienia się Organu do zgłoszonych uwag przez jedną ze Stron,
  2. wezwania przez Organ do dostarczenia przez Stronę dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie postępowania spadkowego po Marianie Bońkowskim
nie może zostać rozpatrzona w wyznaczonym terminie.
W związku z powyższym informuję, że przewidywany termin rozpatrzenia przedmiotowej sprawy ustala się na dzień 30 listopada  2018 r.
Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni tj. od dnia 15 października 2018 r. do dnia 29 października 2018 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nidzicy, publikuje się na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ponadto przekazuje się Burmistrzowi Nidzicy celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 37 Kpa strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Nidzickiego, jako organu prowadzącego postępowanie.
Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Nidzicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-15 14:36:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-15 14:36:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-15 14:36:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
91649 raz(y)