ˆ

Zawiadomienia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Informacja ogłoszona dnia 2018-10-12 14:30:01 przez Piotr Iwanicki, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 12 października 2018 r.
Starosta Nidzicki
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
 
G.6821.169.2018
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 
zawiadamia
 
że w dniu 12 października 2018 r., po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Krzysztof Kondej, wydał, na podstawie art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124a, w związku z art. 6 pkt 2 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami,  decyzję znak G.6821.169.2018 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie nr 1 miasta Nidzica gm. Nidzica, oznaczonej numerem działki 155 o pow. 0,0761 ha, poprzez udzielenie spółce pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez przedmiotową nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nidzica-Działdowo”.
            W ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości jako właściciel ujawniona jest m.in. Anna Zbyszyńska, która zmarła 30 grudnia 2013 r. Dotychczas nie zostało przeprowadzone po zmarłej postępowanie o ustalenie praw do spadku.
                                                
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 w godz. 7.30-15.30.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.
 
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym zostało publicznie obwieszczone, tj. od dnia 12.10.2018 r.
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Nidzicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-12 14:29:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-12 14:30:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-12 14:30:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
92488 raz(y)