ˆ

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Szczegóły informacji

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-05-13 11:41:25 przez Jarosław Komoszyński

Akapit nr - brak tytułu

Nidzica, dnia 12 maja 2022 r.
Znak: BOŚ.6743.93.2022.KŁ
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn.zm.) informuje, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 25.04.2022 r. złożonego przez Ferdynanda Dwórznika dotyczącego zamiaru budowy instalacji gazowej na działce nr 248 obręb 3 miasta Nidzica oraz w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Miodowej 10.