ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022 - 2039
Nr aktu prawnego
139/416/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
139/415/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
Z/27/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
139/414/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Starosty Nidzickiego i Wicestarosty Nidzickiego do reprezentowania Zarządu Powiatu w Nidzicy w zakresie realizacji umowy Nr OZK.272.5.2022 zawartej w dniu 5 maja 2022r. w Nidzicy na zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23
Nr aktu prawnego
139/413/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie "Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki
Nr aktu prawnego
139/412/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie emisji obligacji komunalnych
Nr aktu prawnego
XXXIX/253/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022 - 2039
Nr aktu prawnego
XXXIX/252/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/251/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXIX/250/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji