ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

74/08

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarząd Powiatu z dnia 18 lutego 2008 r.

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: 18-02-2008

Data podjęcia/podpisania: 2008-02-18

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2008-02-18

Tytuł aktu:

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2008 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu

Na podstawie:

art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) oraz Uchwały Nr XIV/80/08 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Rocznej Karty Współpracy Powiatu Nidzickiego z Organizacjami Pozarządowymi, Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego i Stowarzyszeniami Jednostek Samorządu Terytorialnego na 2008 rok

Treść:

Uchwała Nr 74/08

Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia  18 lutego  2008
r.

 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2008 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu.

 
 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  Nr 264, poz. 2207) oraz Uchwały Nr XIV/80/08 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Rocznej Karty Współpracy Powiatu Nidzickiego z Organizacjami Pozarządowymi, Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego i Stowarzyszeniami Jednostek Samorządu Terytorialnego na 2008 rok:

 
 

uchwala się, co następuje:

                                                                    

§ 1
 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:

I.                   Kultura, ochrona dóbr kultury i tradycji:

 
Zadanie Nr 1 – „Powiatowy Festyn Pola Nadziei”
Zadanie Nr 2 – „ Powiatowe Dni Rodziny”
Zadanie Nr 3 – „Powiatowy festyn obchody Dnia Żółwia”
Zadanie Nr 4 – „Powiatowy  festyn – Sierpniowe granie nad Omulewem”
Zadanie Nr 5 – „Dzień kultury francuskiej w Powiecie Nidzickim”

Zadanie Nr 6 – „Organizacja IX Turnieju Rycerskiego o Buzdygan Wielkiego Mistrza

Winrycha von Kniprode w Nidzicy”

 

II.                Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji:

 
Zadanie Nr 1 – „Ogólnopolski Wyścig Kolarski w Kozłowie”
Zadanie Nr 2 – „Ogólnopolskie Kryterium Uliczne”

Zadanie Nr 3 – „Organizacja i przeprowadzenie Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej o

Puchar ks. Gamańskiego”

Zadanie Nr 4 – „Organizacja i przeprowadzenie turniejów w tenisie stołowym i

koszykówce”

     Zadanie Nr 5 – „Organizacja wyścigu rowerowego MTB dla młodzieży szkół

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”

     Zadanie Nr 6 – „Powiatowy parafialny turniej sportowy Parafiada”

 
 
 

III.             Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

 
Zadanie Nr 1 – „Koncert Radości i Nadziei”
 

IV.             Ratownictwo i ochrona życia:

 

Zadanie Nr 1 – „Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla szkół podstawowych, gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych i drużyn sanitarnych OC”

Zadanie Nr 2 – „Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia dla szkółpodstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”

      Zadanie Nr 3 – „Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi”

 

V.                Nauka, edukacja, oświata i wychowanie:

 
       Zadanie Nr 1 – „Pomoc stypendialna.”
 

VI.             Ochrona i promocja zdrowia:

 

Zadanie Nr 1 – „Profilaktyka raka piersi – program edukacyjny skierowany do uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nidzickiego”

 
 

Ogłoszenie stanowi załącznik nr l do niniejszej uchwały.

                                        
§ 2
 

Termin składania ofert upływa w dniu 27 marca  2008 roku.

 
§ 3
 

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy (bip.powiatnidzicki.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz w dzienniku o zasięgu lokalnym .

 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Pawlak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Bieniek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-21 10:01:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-21 10:05:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-21 10:05:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1586 raz(y)