ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
119/372/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do wyłączenia materiałów zasobu z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Nr aktu prawnego
Z/70/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/224/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Nr aktu prawnego
XXXIV/223/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Nr aktu prawnego
XXXIV/222/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie podziału Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nidzicy na stanowiska pracy
Nr aktu prawnego
Z/69/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/68/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołów spisowych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/67/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/66/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania zakupowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zawarcia umów z wykonawcami w związku z realizacją inwestycji, np. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego" dofinansowanej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Nr aktu prawnego
118/370/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji