ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-08-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przy ul. Jagiełły 1, 13-100 Nidzica
Nr aktu prawnego
142/418/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: "Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki"
Nr aktu prawnego
Z/29/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/28/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022 - 2039
Nr aktu prawnego
139/416/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
139/415/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
Z/27/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
139/414/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Starosty Nidzickiego i Wicestarosty Nidzickiego do reprezentowania Zarządu Powiatu w Nidzicy w zakresie realizacji umowy Nr OZK.272.5.2022 zawartej w dniu 5 maja 2022r. w Nidzicy na zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23
Nr aktu prawnego
139/413/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie "Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki
Nr aktu prawnego
139/412/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie emisji obligacji komunalnych
Nr aktu prawnego
XXXIX/253/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji