ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
122/376/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego ogłaszanych w roku 2022
Nr aktu prawnego
122/375/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wydania burmistrzom/wójtom zaleceń do gminnych/miejskich planów zarządzania kryzysowego
Nr aktu prawnego
Z/4/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej
Nr aktu prawnego
Z/3/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022 - 2039
Nr aktu prawnego
XXXV/226/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/225/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w kasie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej przy ul. Olsztyńskiej 28
Nr aktu prawnego
Z/2/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w kasie Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/1/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2021 - 2039
Nr aktu prawnego
120/374/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
120/373/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji