ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XIX/117/08

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XIX/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: 29-08-2008

Data podjęcia/podpisania: 2008-08-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2008-08-29

Tytuł aktu:

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008

Zmienia:

XIII/70/07

Na podstawie:

art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Treść:

Uchwała Nr  XIX/117/08
Rady Powiatu Nidzica

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008
 

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.   o samorządzie powiatowym ( j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 73 230 zł, zgodnie z zał. nr 1.

 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 304 351 zł, zgodnie z zał. nr 1.

 

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 32.929.063 zł, zgodnie z zał. nr 2

 

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 510.529 zł, zgodnie z zał. nr 3.

 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 741.650 zł, zgodnie z zał. nr 3.

 

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 34.922.218 zł, zgodnie z zał. nr 4.

 

§ 3. W uchwale Nr XIII/70/07 Rady Powiatu Nidzica z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2008:

 

Załącznik nr 3 ,, Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 r. „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 

Załącznik nr 3a ,, Zadania inwestycyjne w 2008 r. „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

 

3. Załącznik nr 4.,, Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

 

4. Załącznik nr 6 ,, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r. „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

 

5. Załącznik nr 7 ,, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r. „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

 
 
 
 

6 Wprowadza się załącznik nr 14,, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008r. „ w brzmieniu jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Pawlak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mróz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-19 12:43:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-19 12:47:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-20 14:51:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1932 raz(y)