ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
130/393/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
Nr aktu prawnego
130/392/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2021 rok
Nr aktu prawnego
130/391/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
129/387/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
Z/14/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia osób do wprowadzania w imieniu Powiatu Nidzickiego danych i informacji do Centralnego Rejestru Oszczędności Energii Finalnej
Nr aktu prawnego
129/390/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opisującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Powiatu Nidzickiego w roku 2022
Nr aktu prawnego
129/389/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opisującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ratownictwa i ochrony życia Powiatu Nidzickiego w roku 2022
Nr aktu prawnego
129/388/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zgody na odłączenie z księgi wieczystej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
Z/13/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie potwierdzenia czynności dokonanych przez Panią Aleksandrę Nowogórską - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy oraz radcę prawnego Pana Pawła Markiewicza, w imieniu Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
126/386/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji