ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3631
Data podjęcia
2007-10-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia standardów oraz sieci dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Nidzickiego objętych zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2007/2008
Nr aktu prawnego
54/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3632
Data podjęcia
2007-10-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną
Nr aktu prawnego
53/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3633
Data podjęcia
2007-10-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
52/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3634
Data podjęcia
2007-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
51/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3635
Data podjęcia
2007-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
50/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 3636
Data podjęcia
2007-09-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2007
Nr aktu prawnego
49/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3637
Data podjęcia
2007-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
48/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3638
Data podjęcia
2007-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną
Nr aktu prawnego
47/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3639
Data podjęcia
2007-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Starostwu Powiatowemu w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
46/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3640
Data podjęcia
2007-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
45/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji