ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3621
Data podjęcia
2008-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie projektu zmian w systemie sądów rejonowych
Nr aktu prawnego
XXI/133/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3622
Data podjęcia
2008-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXI/132/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3623
Data podjęcia
2008-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru kandydata na członka do Powiatowej Rady Zatrudnienia
Nr aktu prawnego
XXI/131/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3624
Data podjęcia
2008-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/07 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXI/130/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3625
Data podjęcia
2008-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XXI/129/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3626
Data podjęcia
2008-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na 2008 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XXI/128/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3627
Data podjęcia
2008-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu
Nr aktu prawnego
XXI//127/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3628
Data podjęcia
2008-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Rady Powiatu
Nr aktu prawnego
XXI/126/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3629
Data podjęcia
2008-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
XX/125/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3630
Data podjęcia
2008-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XX/124/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji