ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3611
Data podjęcia
2008-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2008 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu
Nr aktu prawnego
74/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3612
Data podjęcia
2008-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia harmonogramu kontroli na 2008 rok
Nr aktu prawnego
73/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 3613
Data podjęcia
2008-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Nidzicki w 2008 roku
Nr aktu prawnego
72/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3614
Data podjęcia
2008-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
71/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 3615
Data podjęcia
2008-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy pomieszczeń Prosektorium szpitalnego
Nr aktu prawnego
70/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 3616
Data podjęcia
2008-01-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie opracowania układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2008
Nr aktu prawnego
69/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 3617
Data podjęcia
2008-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą: 1. Przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo, 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552 N Zakrzewo - Zalesie – Zaborowo
Nr aktu prawnego
XXII/137/08
Status
Uchylony
Lp: 3618
Data podjęcia
2008-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na 2008 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XXII/136/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3619
Data podjęcia
2008-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej nr 190011 N Napiwoda – Radomin – Łyna”.
Nr aktu prawnego
XXII/135/08
Status
Uchylony
Lp: 3620
Data podjęcia
2008-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Nidzica zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
Nr aktu prawnego
XXI/134/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji