ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3601
Data podjęcia
2008-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego (samochodu ciężarowego marki KAMAZ, rok prod. 2000) w drodze II przetargu pisemnego (zbieranie ofert).
Nr aktu prawnego
84/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3602
Data podjęcia
2008-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Nidzickim
Nr aktu prawnego
83/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3603
Data podjęcia
2008-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nidzicy sprzętu komputerowego
Nr aktu prawnego
82/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3604
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem garażu
Nr aktu prawnego
81/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3605
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę garażu
Nr aktu prawnego
80/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3606
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/2007 Zarządu Powiatu Nidzica z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
79/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3607
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
78/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3608
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2007.
Nr aktu prawnego
77/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3609
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego (samochodu ciężarowego marki KAMAZ, rok prod. 2000) w drodze przetargu pisemnego (zbieranie ofert)
Nr aktu prawnego
76/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 3610
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy środka trwałego
Nr aktu prawnego
75/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji