ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3581
Data podjęcia
2008-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia "Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy".
Nr aktu prawnego
94/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3582
Data podjęcia
2008-06-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
93/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3583
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
92/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3584
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Nr aktu prawnego
91/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3585
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
90/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3586
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
89/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3587
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
88/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3588
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
87/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3589
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
86/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3590
Data podjęcia
2008-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2008 roku
Nr aktu prawnego
85/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji