ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3551
Data podjęcia
2009-01-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy
Nr aktu prawnego
119/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3552
Data podjęcia
2009-01-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia harmonogramu kontroli na 2009 r.
Nr aktu prawnego
118/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3553
Data podjęcia
2009-01-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia lekarza uprawnionego do wydawania opinii co do skierowania danej osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ZOZ w Nidzicy
Nr aktu prawnego
117/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3554
Data podjęcia
2009-01-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za wynajem
Nr aktu prawnego
116/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3555
Data podjęcia
2009-01-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie opracowania układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2009
Nr aktu prawnego
115/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3556
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
114/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3557
Data podjęcia
2008-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie budżetu powiatu Nidzica na rok 2009.
Nr aktu prawnego
XXIII/150/08
Status
Zmieniony
Lp: 3558
Data podjęcia
2008-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/149/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3559
Data podjęcia
2008-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/148/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3560
Data podjęcia
2008-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2009-2011 na pokrycie kosztów zabezpieczenia trwałości projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” współfinansowanego w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5. – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
Nr aktu prawnego
XXIII/147/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji