ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3551
Data podjęcia
2007-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie opracowania układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2007
Nr aktu prawnego
16/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3552
Data podjęcia
2007-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2006
Nr aktu prawnego
15/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3553
Data podjęcia
2007-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
14/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3554
Data podjęcia
2007-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług statutowych przez Niepubliczne Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze na rzecz mieszkańców powiatu nidzickiego
Nr aktu prawnego
13/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3555
Data podjęcia
2007-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego do 60 000 EURO na ubezpieczenie majątku Powiatu Nidzickiego i podległych powiatowych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
12/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3556
Data podjęcia
2007-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: 1. ogłoszenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Powiatu Nidzickiego i podległych powiatowych jednostek organizacyjnych, 2. zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3. powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
11/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3557
Data podjęcia
2007-02-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu na 2007 rok
Nr aktu prawnego
10/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3558
Data podjęcia
2007-02-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Nidzicy
Nr aktu prawnego
9/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3559
Data podjęcia
2007-02-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie odwołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Nidzicy zgłoszonych przez Zarząd Powiatu w Nidzicy
Nr aktu prawnego
8/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3560
Data podjęcia
2007-02-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Nr aktu prawnego
7/07
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji