ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3541
Data podjęcia
2009-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Powiatu Nidzickiego i podległych powiatowych jednostek organizacyjnych 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3. Powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
122/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3542
Data podjęcia
2009-02-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2009 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu.
Nr aktu prawnego
121/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3543
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia projektu „Samodzielne zakładanie i zarządzanie firmą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr aktu prawnego
XXIV/157/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3544
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXIV/151/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3545
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznej Karty Współpracy Powiatu Nidzickiego z Organizacjami Pozarządowymi, Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego i Stowarzyszeniami Jednostek Samorządu Terytorialnego na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/156/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3546
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały Nr II/6/06 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
Nr aktu prawnego
XXIV/155/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3547
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pod nazwą ,,Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”.
Nr aktu prawnego
XXIV/154/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3548
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
XXIV/153/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3549
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej nr 190011 N Napiwoda – Radomin – Łyna”.
Nr aktu prawnego
XXIV/152/09
Status
Zmieniony
Lp: 3550
Data podjęcia
2009-01-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę
Nr aktu prawnego
120/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji