ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3521
Data podjęcia
2007-04-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Nidzicy Nr 1/2004 z dnia 13 stycznia 2004 r.
Nr aktu prawnego
20/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3522
Data podjęcia
2007-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2007 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu
Nr aktu prawnego
19/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3523
Data podjęcia
2007-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
18/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3524
Data podjęcia
2007-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
17/07
Status
Zmieniony
Lp: 3525
Data podjęcia
2007-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie opracowania układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2007
Nr aktu prawnego
16/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3526
Data podjęcia
2007-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2006
Nr aktu prawnego
15/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3527
Data podjęcia
2007-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
14/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3528
Data podjęcia
2007-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług statutowych przez Niepubliczne Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze na rzecz mieszkańców powiatu nidzickiego
Nr aktu prawnego
13/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3529
Data podjęcia
2007-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego do 60 000 EURO na ubezpieczenie majątku Powiatu Nidzickiego i podległych powiatowych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
12/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3530
Data podjęcia
2007-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: 1. ogłoszenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Powiatu Nidzickiego i podległych powiatowych jednostek organizacyjnych, 2. zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3. powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
11/07
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji