ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3471
Data podjęcia
2006-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
137/06
Status
Obowiązujący
Lp: 3472
Data podjęcia
2006-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2006 roku
Nr aktu prawnego
136/06
Status
Obowiązujący
Lp: 3473
Data podjęcia
2006-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
135/2006
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3474
Data podjęcia
2006-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu Powiatu Olsztyńskiego dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych w Biskupcu i zaliczenia ich do dróg gminnych
Nr aktu prawnego
134/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 3475
Data podjęcia
2006-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Urzędu Miejskiego w Nidzicy dotyczącego nadania kategorii dróg gminnych następującym drogom stanowiącym własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
133/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 3476
Data podjęcia
2006-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej
Nr aktu prawnego
132/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 3477
Data podjęcia
2006-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2006 roku
Nr aktu prawnego
131/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 3478
Data podjęcia
2006-08-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elżbiety Izydorczyk nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
130/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 3479
Data podjęcia
2006-08-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Kowalczuk nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
129/2006
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3480
Data podjęcia
2006-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2006 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu.
Nr aktu prawnego
128/2006
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji