Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXV/162/09

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXV/2009 z dnia 25 lutego 2009 r.

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: 25-02-2009

Data podjęcia/podpisania: 2009-02-25

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-02-25

Tytuł aktu:

w sprawie Programu Powiatu Nidzickiego na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2009 – 2013

Na podstawie:

art.4 ust.1 pkt.5 i art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz art.35a ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14 poz.92 z późn. zm.)

Treść:

§ 1. Uchwala się Program Powiatu Nidzickiego na rzecz osób niepełno-sprawnych na lata 2009 – 2013, którego treść stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki