ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XIV/78/08

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r.

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: 2008-01-30

Data podjęcia/podpisania: 2008-01-30

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2008-01-30

Tytuł aktu:

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

Na podstawie:

art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm. ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art.175 ustawy z z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.)

Treść:

Uchwała Nr XIV/78/08

Rady Powiatu Nidzica

z dnia 30 stycznia 2008r.

 w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla Gminy Nidzica z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie  dróg.

 

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r r. o samorządzie powiatowym
(t.j.  z 2001 r. Nr  142, poz. 1592 z póź. zm. )  oraz art. 167 ust. 2  pkt 5 i art.175  ustawy z z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się z budżetu Powiatu Nidzica pomocy finansowej dla Gminy Nidzica.

 

§ 2 Pomoc finansowa, o której mowa w  § 1, zostanie udzielona w  formie dotacji celowej ze środków budżetu powiatu na rok 2008, w wysokości 306.264 zł. ( słownie: trzysta sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote)

 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków  określone zostaną  w umowie pomiędzy  Zarządem Powiatu w Nidzicy  a Burmistrzem Miasta Nidzica.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nidzickiego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Opracowała: R. Mróz    

                                    

                                                                                                       Przewodniczący Rady  Powiatu

 

 

                                                                                                           Zbigniew Wernik

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Pawlak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mróz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-18 11:44:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-18 11:46:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-20 14:41:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2068 raz(y)