ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 171
Data podjęcia
2021-12-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty - Szefa Obrony Cywilnej
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu osobowego Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania
Nr aktu prawnego
Z/56/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2021-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego
Nr aktu prawnego
Z/55/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/54/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowo na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2030"
Nr aktu prawnego
115/363/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobie rozliczenia oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert
Nr aktu prawnego
115/362/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
115/361/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
115/360/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 r. oraz ogłoszenia wyników głosowania
Nr aktu prawnego
115/359/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Nidzickiego - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w celu realizacji "Programu CYBER.MIL z klasą"
Nr aktu prawnego
115/358/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na "Prowadzenie mobilnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2022 r."
Nr aktu prawnego
115/357/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji