Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2023-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach Projektu „TAK? Tak! Rozwijamy się zawodowo w ZSZiO w Nidzicy, nr RPWM.09.03.04-28-0013/22-00, ID postępowania OZK.42.19.2023, w odniesieniu do części I
Nr aktu prawnego
Z/58/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2023-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z negocjacjami pn.: Zakup, dostawa i montaż mebli i innego wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Wyposażenie rozbudowanego budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy"
Nr aktu prawnego
Z/57/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2023-10-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Nr aktu prawnego
Z/56/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
Z/55/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na Zakup, dostawę i montaż wybranych udogodnień architektonicznych i komunikacyjnych przeznaczonych dla osób z dysfunkcjami wzroku w ramach realizacji zadania pn. "wyposażenie rozbudowanego budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy"
Nr aktu prawnego
194/551/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok
Nr aktu prawnego
194/550/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne
Nr aktu prawnego
194/549/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
Z/54/2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2023-09-22
Grupa tematyczna
Obwieszczenie Rady Powiatu w Nidzicy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LII/321/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2023-09-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej nr 1597N Szymany-Szkudaj leżącej na działce nr 55/2 obręb Szymany Gmina Kozłowo
Nr aktu prawnego
LII/320/2023
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji