ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/54/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowo na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2030"
Nr aktu prawnego
115/363/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobie rozliczenia oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert
Nr aktu prawnego
115/362/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
115/361/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
115/360/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 r. oraz ogłoszenia wyników głosowania
Nr aktu prawnego
115/359/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Nidzickiego - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w celu realizacji "Programu CYBER.MIL z klasą"
Nr aktu prawnego
115/358/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na "Prowadzenie mobilnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2022 r."
Nr aktu prawnego
115/357/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do działania w imieniu Powiatu Nidzickiego dyrektorowi Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
115/356/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
115/355/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji