ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
118/366/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
117/365/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/221/2021
Status
Zmieniony
Lp: 124
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022 - 2039
Nr aktu prawnego
XXXIII/220/2021
Status
Zmieniony
Lp: 125
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/219/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/218/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/217/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Nidzickiego"
Nr aktu prawnego
XXXIII/216/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia pracownika do spraw naruszeń w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/65/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/64/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji