ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Nr aktu prawnego
XXXIV/222/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie podziału Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nidzicy na stanowiska pracy
Nr aktu prawnego
Z/69/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/68/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołów spisowych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/67/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/66/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania zakupowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zawarcia umów z wykonawcami w związku z realizacją inwestycji, np. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego" dofinansowanej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Nr aktu prawnego
118/370/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
118/371/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Nidzickiego - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w celu realizacji "Programu CYBER.MIL z klasą"
Nr aktu prawnego
118/369/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na "Rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23"
Nr aktu prawnego
118/368/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Powiatu Nidzickiego zakupionych w ramach projektu pn. "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu
Nr aktu prawnego
118/367/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji