ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
146/440/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Przeciwdziałanie COYID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki” w formie „zaprojektuj i wybuduj”, nr sprawy OZK.272.10.2022
Nr aktu prawnego
Z/34/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki” w formie „zaprojektuj i wybuduj”, część 2, nr sprawy OZK.272.8.2022
Nr aktu prawnego
Z/33/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022 - 2039
Nr aktu prawnego
XL/258/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XL/257/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie na rzecz Powiatu Nidzickiego służebnością gruntową nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
XL/256/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Nr aktu prawnego
XL/255/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie aktualizacji Programu Oczyszczania Powiatu Nidzickiego z Azbestu na lata 2011-2032 w zakresie harmonogramu oraz lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest w województwie warmińsko-mazurskim
Nr aktu prawnego
XL/254/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/32/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy
Nr aktu prawnego
144/438/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji