ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych na terenie miasta Nidzica
Nr aktu prawnego
108/339/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie podziału Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nidzicy na stanowiska pracy
Nr aktu prawnego
Z/48/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na "Dostawę wyposażenia pracowni informatycznej w ramach realizacji "Programu CYBER.MIL z klasą" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy"
Nr aktu prawnego
Z/47/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
Obwieszczenie Rady Powiatu w Nidzicy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
1/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2021 - 2039
Nr aktu prawnego
XXXI/210/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/209/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXXI/208/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXXI/207/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
XXXI/206/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXI/205/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji