ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-10-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z/41/2021 Starosty Nidzickiego z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nidzickiego w 2022 r.
Nr aktu prawnego
Z/39/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-10-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/38/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
147/443/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/36/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie NR Z/11/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Nidzicy"
Nr aktu prawnego
Z/35/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022-2039
Nr aktu prawnego
XLI/261/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLI/260/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XLI/259/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Małgorzacie Wilińskiej pełnomocnictwa do realizacji zadania, pn. "Organizacja i realizacja projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej" w imieniu Powiatu Nidzickiego oraz wyznaczenia jej na koordynatora współpracy międzysektorowej
Nr aktu prawnego
147/442/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy
Nr aktu prawnego
147/441/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji