ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy nagrody rocznej za 2020 rok
Nr aktu prawnego
111/348/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
111/347/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-11-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
110/346/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU NIDZICKIEGO
Nr aktu prawnego
Z/49/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Nidzickiego w zakresie związanym z realizacją i rozliczeniem zadania, pn. "Wymiana ścieżki diagnostycznej oraz remont i modernizacja stacji diagnostycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy"
Nr aktu prawnego
109/345/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23"
Nr aktu prawnego
109/344/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
108/343/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ostatecznej listy propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym
Nr aktu prawnego
108/342/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wzoru karty do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu nidzickiego w 2022 roku
Nr aktu prawnego
108/341/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego z zakresu pomocy społecznej w roku 2021
Nr aktu prawnego
108/340/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji