ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXII/136/08Drukuj informacjęAkt prawny: XXII/136/08

Szczegóły informacji

XXII/136/08

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXII/2008 z dnia 20 listopada 2008 r.

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: 20-11-2008

Data podjęcia/podpisania: 2008-11-20

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2008-11-20

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na 2008 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Zmienia:

XV/85/08

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 Nr 14 poz. 92)

Treść:

UCHWAŁA Nr XXII/136/08

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 20 listopada 2008 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na 2008 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 Nr 14 poz. 92):

 

W Uchwale Nr XV/85/08 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków na 2008 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/85/08 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 lutego 2008 r. otrzymuje następujące brzmienie:

 
Lp.
Nazwa zadania

Kwota
w złotych

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
w tym na:

1 523 036

 
Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
(art. 35a ust. 1 pkt 8)
737 770
 
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)
114 416
 
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b)
14 520
 
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)
254 400
 
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d)
151 930
 
Zwrot wydatków na usługi i instrumenty rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11)
47 500
 
Udzielanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)
0
 
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej dla pracodawcy (art. 26e)
200 000
 
Zwrot 60% wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne
dla pracodawcy (art. 26f)
0
 
Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40)
2 500
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Pawlak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zabiełło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-20 14:14:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-20 14:20:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-20 14:20:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony