ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXII/135/08Drukuj informacjęAkt prawny: XXII/135/08

Szczegóły informacji

XXII/135/08

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXII/2008 z dnia 20 listopada 2008 r.

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: 20-11-2008

Data podjęcia/podpisania: 2008-11-20

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2008-11-20

Tytuł aktu:

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej nr 190011 N Napiwoda – Radomin – Łyna”.

Na podstawie:

art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)

Treść:

Uchwała Nr XXII/135/08
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 20 listopada 2008 r.
 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej nr 190011 N Napiwoda – Radomin – Łyna”.

 

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r r. o samorządzie powiatowym
(t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. )  oraz art. 167 ust. 2  pkt 5 i art.175  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się z budżetu Powiatu Nidzica pomocy finansowej dla Gminy Nidzica.

 

§ 2 Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu powiatu na rok 2009, w wysokości 500.000,00 zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych).

 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków  określone zostaną  w umowie pomiędzy Zarządem Powiatu w Nidzicy a Burmistrzem Miasta Nidzica.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nidzickiego.

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony