ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr 144/429/2022 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 30.08.2022 r. w sprawie określenia podziału wysokości środków, w tym ustalenia maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego powiatu nidzickiego w 2023 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu jego realizacji
Nr aktu prawnego
151/451/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu w zakresie służby przygotowawczej
Nr aktu prawnego
Z/41/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
150/450/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-10-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do odbioru zamówień publicznych wykonywanych w związku z realizacją przez Starostę Nidzickiego zadań z zakresu geodezji i kartografii
Nr aktu prawnego
150/449/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania zakupowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zawarcia umowy z wykonawcą w związku z realizacją inwestycji, pn. "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych" dofinansowanej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Nr aktu prawnego
150/448/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie nadania kategorii drogi gminnej publicznej drodze o znaczeniu lokalnym leżącej na działce nr 28/11 obręb Piątki gmina Nidzica
Nr aktu prawnego
150/447/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-10-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
149/446/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-10-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Kalinowskiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy
Nr aktu prawnego
149/445/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-10-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr 99/2011 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy
Nr aktu prawnego
149/444/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do odbioru zamówień publicznych wykonywanych w związku z realizacją przez Starostę Nidzickiego zadań z zakresu geodezji i kartografii
Nr aktu prawnego
Z/40/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji