ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/211/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu kontroli na rok 2021 realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Nidzicki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 z późn. zm)
Nr aktu prawnego
Z/53/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
Z/52/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty - Szefa Obrony Cywilnej
Tytuł aktu
w sprawie reorganizacji, tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej na terenie powiatu nidzickiego
Nr aktu prawnego
Z/51/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
114/353/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2022 r.
Nr aktu prawnego
114/352/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
113/351/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022 - 2039
Nr aktu prawnego
113/350/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030" wraz z projektem "Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030"
Nr aktu prawnego
112/349/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego
Nr aktu prawnego
Z/50/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji