ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. S. Staszica w Nidzicy kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
Nr aktu prawnego
137/409/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
Z/24/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Strażników Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
Z/23/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odłączenie z księgi wieczystej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
Z/22/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie "Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki"
Nr aktu prawnego
135/408/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za 2021 rok
Nr aktu prawnego
135/407/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
135/406/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Nidzicy raportu o stanie powiatu
Nr aktu prawnego
134/405/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w 2022 roku
Nr aktu prawnego
134/404/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
134/403/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji