ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXXIX/247/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXXIX/246/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/245/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/244/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/243/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXIX/242/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie przymusowego doprowadzenia szer. rez. Wojciecha S.
Nr aktu prawnego
Z/26/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na "Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki" w formie "zaprojektuj i wybuduj"
Nr aktu prawnego
Z/25/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im Stanisława Staszica w Nidzicy przy ul. Jagiełły 3, 13-100 Nidzica
Nr aktu prawnego
137/411/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. S. Staszica w Nidzicy kształcenia w zawodzie: technik agrobiznesu
Nr aktu prawnego
137/410/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji