ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu o pow. 52,60 m2 stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
126/383/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu o pow. 52,60 m2 stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/12/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Zespołu kontrolującego do przeprowadzenia kontroli oraz wyznaczania terminów rozpoczęcia i zakończenia kwartalnych kontroli w Branżowej Szkole I Stopnia, Piątki 37, 13-100 Nidzica
Nr aktu prawnego
Z/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na "Rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23"
Nr aktu prawnego
Z/10/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
125/382/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanej z budżetu Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
125/381/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
125/380/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2022 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu
Nr aktu prawnego
125/379/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty - Szefa Obrony Cywilnej
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
Z/9/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-02-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
124/378/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji