ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia listy przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców
Nr aktu prawnego
198/554/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie uruchomienia Stałego Dyżuru w jednostkach samorządu terytorialnego na obszarze Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
Z/61/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie składu osobowego Stałego Dyżuru w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/60/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie konsultacji projektu "Program współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"
Nr aktu prawnego
197/553/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z negocjacjami pn.: Zakup, dostawa i montaż wybranych udogodnień architektonicznych i komunikacyjnych przeznaczonych dla osób z dysfunkcjami wzroku w ramach realizacji zadania pn. "Wyposażenie rozbudowanego budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy"
Nr aktu prawnego
Z/59/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-10-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok
Nr aktu prawnego
196/552/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach Projektu „TAK? Tak! Rozwijamy się zawodowo w ZSZiO w Nidzicy, nr RPWM.09.03.04-28-0013/22-00, ID postępowania OZK.42.19.2023, w odniesieniu do części I
Nr aktu prawnego
Z/58/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z negocjacjami pn.: Zakup, dostawa i montaż mebli i innego wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Wyposażenie rozbudowanego budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy"
Nr aktu prawnego
Z/57/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-10-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Nr aktu prawnego
Z/56/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
Z/55/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji