ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIX/116/08Drukuj informacjęAkt prawny: XIX/116/08

Szczegóły informacji

XIX/116/08

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XIX/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: 29-08-2008

Data podjęcia/podpisania: 2008-08-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2008-08-29

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na 2008 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Zmienia:

XV/85/08

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 Nr 14 poz. 92):

Treść:

UCHWAŁA Nr XIX/116/08

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia  29 sierpnia 2008 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na 2008 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 Nr 14 poz. 92):

W Uchwale Nr XV/85/08 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków na 2008 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/85/08 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 lutego 2008 r. otrzymuje następujące brzmienie:

 
Lp.
Nazwa zadania

Kwota
w złotych

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
w tym na:

1 396 038

 
Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
(art. 35a ust. 1 pkt 8)
737 770
 
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)
105 000
 
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b)
14 520
 
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)
182 000
 
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d)
106 748
 
Zwrot wydatków na usługi i instrumenty rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11)
57 190
 
Udzielanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)
50 000
 
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej dla pracodawcy (art. 26e)
116 640
 
Zwrot 60% wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne
dla pracodawcy (art. 26f)
10 170
 
Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40)
16 000
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Pawlak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zabiełło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-19 12:36:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-19 12:37:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-20 15:06:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1611 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony