ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3711
Data podjęcia
2008-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nidzicy sprzętu komputerowego
Nr aktu prawnego
82/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3712
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem garażu
Nr aktu prawnego
81/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3713
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę garażu
Nr aktu prawnego
80/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3714
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/2007 Zarządu Powiatu Nidzica z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
79/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3715
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
78/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3716
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2007.
Nr aktu prawnego
77/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3717
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego (samochodu ciężarowego marki KAMAZ, rok prod. 2000) w drodze przetargu pisemnego (zbieranie ofert)
Nr aktu prawnego
76/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 3718
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy środka trwałego
Nr aktu prawnego
75/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 3719
Data podjęcia
2008-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2008 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu
Nr aktu prawnego
74/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3720
Data podjęcia
2008-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia harmonogramu kontroli na 2008 rok
Nr aktu prawnego
73/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji