ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3691
Data podjęcia
2008-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą: 1. Przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo, 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552 N Zakrzewo - Zalesie – Zaborowo
Nr aktu prawnego
XXII/137/08
Status
Uchylony
Lp: 3692
Data podjęcia
2008-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na 2008 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XXII/136/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3693
Data podjęcia
2008-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej nr 190011 N Napiwoda – Radomin – Łyna”.
Nr aktu prawnego
XXII/135/08
Status
Uchylony
Lp: 3694
Data podjęcia
2008-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Nidzica zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
Nr aktu prawnego
XXI/134/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3695
Data podjęcia
2008-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie projektu zmian w systemie sądów rejonowych
Nr aktu prawnego
XXI/133/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3696
Data podjęcia
2008-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXI/132/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3697
Data podjęcia
2008-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru kandydata na członka do Powiatowej Rady Zatrudnienia
Nr aktu prawnego
XXI/131/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3698
Data podjęcia
2008-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/07 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXI/130/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3699
Data podjęcia
2008-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XXI/129/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3700
Data podjęcia
2008-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na 2008 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XXI/128/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji