ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3681
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
78/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3682
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2007.
Nr aktu prawnego
77/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3683
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego (samochodu ciężarowego marki KAMAZ, rok prod. 2000) w drodze przetargu pisemnego (zbieranie ofert)
Nr aktu prawnego
76/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 3684
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy środka trwałego
Nr aktu prawnego
75/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 3685
Data podjęcia
2008-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2008 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu
Nr aktu prawnego
74/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3686
Data podjęcia
2008-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia harmonogramu kontroli na 2008 rok
Nr aktu prawnego
73/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 3687
Data podjęcia
2008-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Nidzicki w 2008 roku
Nr aktu prawnego
72/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3688
Data podjęcia
2008-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
71/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 3689
Data podjęcia
2008-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy pomieszczeń Prosektorium szpitalnego
Nr aktu prawnego
70/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 3690
Data podjęcia
2008-01-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie opracowania układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2008
Nr aktu prawnego
69/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji