ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3661
Data podjęcia
2008-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany Statutu Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
XVI/89/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3662
Data podjęcia
2008-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia przewodniczącego rady powiatu do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec starosty powiatu
Nr aktu prawnego
XVI/88/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3663
Data podjęcia
2008-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XVI/87/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3664
Data podjęcia
2008-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Nidzicy w 2007r
Nr aktu prawnego
XVI/86/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3665
Data podjęcia
2008-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie podziału środków na 2008 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XV/85/08
Status
Zmieniony
Lp: 3666
Data podjęcia
2008-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych nie prowadzonych przez Powiat Nidzicki działających na terenie powiatu
Nr aktu prawnego
XV/84/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3667
Data podjęcia
2008-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/214/05 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategicznego Planu Rozwoju na lata 2005-2010 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XIV/83/08
Status
Zmieniony
Lp: 3668
Data podjęcia
2008-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia zasad i warunków używania herbu i flagi Powiatu Nidzickiego.
Nr aktu prawnego
XIV/82/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3669
Data podjęcia
2008-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia flagi Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
XIV/81/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3670
Data podjęcia
2008-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznej Karty Współpracy Powiatu Nidzickiego z Organizacjami Pozarządowymi, Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego i Stowarzyszeniami Jednostek Samorządu Terytorialnego na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XIV/80/08
Status
Utraciła moc

Nawigacja między stronami listy informacji