ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3641
Data podjęcia
2008-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie podziału środków na 2008 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XV/85/08
Status
Zmieniony
Lp: 3642
Data podjęcia
2008-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych nie prowadzonych przez Powiat Nidzicki działających na terenie powiatu
Nr aktu prawnego
XV/84/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3643
Data podjęcia
2008-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/214/05 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategicznego Planu Rozwoju na lata 2005-2010 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XIV/83/08
Status
Zmieniony
Lp: 3644
Data podjęcia
2008-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia zasad i warunków używania herbu i flagi Powiatu Nidzickiego.
Nr aktu prawnego
XIV/82/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3645
Data podjęcia
2008-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia flagi Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
XIV/81/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3646
Data podjęcia
2008-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznej Karty Współpracy Powiatu Nidzickiego z Organizacjami Pozarządowymi, Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego i Stowarzyszeniami Jednostek Samorządu Terytorialnego na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XIV/80/08
Status
Utraciła moc
Lp: 3647
Data podjęcia
2008-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XIV/79/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3648
Data podjęcia
2008-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.
Nr aktu prawnego
XIV/78/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3649
Data podjęcia
2008-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pod nazwą ,,Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”.
Nr aktu prawnego
XIV/77/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji