ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3641
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego (samochodu ciężarowego marki KAMAZ, rok prod. 2000) w drodze przetargu pisemnego (zbieranie ofert)
Nr aktu prawnego
76/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 3642
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy środka trwałego
Nr aktu prawnego
75/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 3643
Data podjęcia
2008-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2008 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu
Nr aktu prawnego
74/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3644
Data podjęcia
2008-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia harmonogramu kontroli na 2008 rok
Nr aktu prawnego
73/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 3645
Data podjęcia
2008-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Nidzicki w 2008 roku
Nr aktu prawnego
72/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3646
Data podjęcia
2008-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
71/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 3647
Data podjęcia
2008-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy pomieszczeń Prosektorium szpitalnego
Nr aktu prawnego
70/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 3648
Data podjęcia
2008-01-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie opracowania układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2008
Nr aktu prawnego
69/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 3649
Data podjęcia
2008-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą: 1. Przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo, 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552 N Zakrzewo - Zalesie – Zaborowo
Nr aktu prawnego
XXII/137/08
Status
Uchylony
Lp: 3650
Data podjęcia
2008-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na 2008 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XXII/136/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji