ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3621
Data podjęcia
2008-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XX/123/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3622
Data podjęcia
2008-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na 2008 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XX/122/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3623
Data podjęcia
2008-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu
Nr aktu prawnego
XX/121/08
Status
Utraciła moc
Lp: 3624
Data podjęcia
2008-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Rady Powiatu
Nr aktu prawnego
XX/120/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3625
Data podjęcia
2008-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Nr aktu prawnego
XX/119/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3626
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nidzica
Nr aktu prawnego
XIX/118/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3627
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XIX/117/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3628
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na 2008 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XIX/116/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3629
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/101/08 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę do sporządzenia tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XIX/115/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3630
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/100/08 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę do sporządzenia tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XIX/114/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji