ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3621
Data podjęcia
2007-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej mienia znajdującego się w Centrum Kształcenia Praktycznego i Gospodarstwa Pomocniczego Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy, Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Nidzicy, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
35/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3622
Data podjęcia
2007-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
34/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3623
Data podjęcia
2007-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie odwołania z pełnienia funkcji dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
33/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3624
Data podjęcia
2007-08-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Starostwu Powiatowemu w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
32/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3625
Data podjęcia
2007-07-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy.
Nr aktu prawnego
31/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3626
Data podjęcia
2007-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia lekarza uprawnionego do wydawania opinii co do skierowania danej osoby do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego ZOZ w Nidzicy
Nr aktu prawnego
30/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3627
Data podjęcia
2007-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Burmistrza Nidzicy dotyczącego zamiany kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
29/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3628
Data podjęcia
2007-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu Powiatu Działdowskiego dotyczącego zamiany kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
28/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3629
Data podjęcia
2007-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu Powiatu Olsztyńskiego dotyczącego zamiany kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
27/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3630
Data podjęcia
2007-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2007
Nr aktu prawnego
26/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji