ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3581
Data podjęcia
2006-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
135/2006
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3582
Data podjęcia
2006-09-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu Powiatu Olsztyńskiego dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych w Biskupcu i zaliczenia ich do dróg gminnych
Nr aktu prawnego
134/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 3583
Data podjęcia
2006-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Urzędu Miejskiego w Nidzicy dotyczącego nadania kategorii dróg gminnych następującym drogom stanowiącym własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
133/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 3584
Data podjęcia
2006-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej
Nr aktu prawnego
132/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 3585
Data podjęcia
2006-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2006 roku
Nr aktu prawnego
131/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 3586
Data podjęcia
2006-08-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elżbiety Izydorczyk nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
130/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 3587
Data podjęcia
2006-08-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Kowalczuk nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
129/2006
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3588
Data podjęcia
2006-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2006 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu.
Nr aktu prawnego
128/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 3589
Data podjęcia
2006-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2006 roku
Nr aktu prawnego
127/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 3590
Data podjęcia
2006-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
126/2006
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji