ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3581
Data podjęcia
2007-04-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zgłoszenia dwóch kandydatów na członków Zespołu Konsultacyjno - Opiniującego do wykonywania czynności związanych z wyborem ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu
Nr aktu prawnego
22/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3582
Data podjęcia
2007-04-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
Nr aktu prawnego
21/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3583
Data podjęcia
2007-04-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Nidzicy Nr 1/2004 z dnia 13 stycznia 2004 r.
Nr aktu prawnego
20/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3584
Data podjęcia
2007-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2007 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu
Nr aktu prawnego
19/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3585
Data podjęcia
2007-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
18/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3586
Data podjęcia
2007-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
17/07
Status
Zmieniony
Lp: 3587
Data podjęcia
2007-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie opracowania układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2007
Nr aktu prawnego
16/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3588
Data podjęcia
2007-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2006
Nr aktu prawnego
15/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3589
Data podjęcia
2007-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
14/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3590
Data podjęcia
2007-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług statutowych przez Niepubliczne Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze na rzecz mieszkańców powiatu nidzickiego
Nr aktu prawnego
13/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji