ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3541
Data podjęcia
2008-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
108/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3542
Data podjęcia
2008-10-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
107/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 3543
Data podjęcia
2008-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia standardów oraz sieci dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Nidzickiego objętych zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2008/2009
Nr aktu prawnego
106/08
Status
Utraciła moc
Lp: 3544
Data podjęcia
2008-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu Powiatu Olsztyńskiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej n/w ulic w Barczewie
Nr aktu prawnego
105/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3545
Data podjęcia
2008-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu Powiatu Olsztyńskiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej n/w dróg i ulic w gminie Jeziorany
Nr aktu prawnego
104/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3546
Data podjęcia
2008-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
103/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3547
Data podjęcia
2008-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2008 roku.
Nr aktu prawnego
102/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3548
Data podjęcia
2008-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2008 roku
Nr aktu prawnego
101/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3549
Data podjęcia
2008-07-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Starostwu Powiatowemu w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
100/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3550
Data podjęcia
2008-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Burmistrza Nidzicy dotyczącego zmiany kategorii drogi wewnętrznej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Nidzica.
Nr aktu prawnego
99/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji