ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3521
Data podjęcia
2008-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na 2008 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XXIII/145/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3522
Data podjęcia
2008-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXIII/144/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3523
Data podjęcia
2008-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/214/05 Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Strategicznego Planu Rozwoju na lata 2005-2010 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXIII/143/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3524
Data podjęcia
2008-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXIII/142/08
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3525
Data podjęcia
2008-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXIII/141/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3526
Data podjęcia
2008-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXIII/140/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3527
Data podjęcia
2008-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wydatków budżetu powiatu Nidzica, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
Nr aktu prawnego
XXIII/139/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3528
Data podjęcia
2008-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XXIII/138/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3529
Data podjęcia
2008-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
113/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3530
Data podjęcia
2006-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2006
Nr aktu prawnego
145/06
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji