ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3521
Data podjęcia
2007-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu Powiatu Działdowskiego dotyczącego zamiany kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
28/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3522
Data podjęcia
2007-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu Powiatu Olsztyńskiego dotyczącego zamiany kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
27/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3523
Data podjęcia
2007-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2007
Nr aktu prawnego
26/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3524
Data podjęcia
2007-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
25/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3525
Data podjęcia
2007-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
24/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3526
Data podjęcia
2007-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2007 roku
Nr aktu prawnego
23/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3527
Data podjęcia
2007-04-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zgłoszenia dwóch kandydatów na członków Zespołu Konsultacyjno - Opiniującego do wykonywania czynności związanych z wyborem ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu
Nr aktu prawnego
22/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3528
Data podjęcia
2007-04-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
Nr aktu prawnego
21/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3529
Data podjęcia
2007-04-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Nidzicy Nr 1/2004 z dnia 13 stycznia 2004 r.
Nr aktu prawnego
20/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3530
Data podjęcia
2007-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2007 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu
Nr aktu prawnego
19/07
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji