ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3511
Data podjęcia
2009-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Nr aktu prawnego
141/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3512
Data podjęcia
2009-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
140/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3513
Data podjęcia
2009-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
139/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3514
Data podjęcia
2009-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
138/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3515
Data podjęcia
2009-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu Powiatu Ostródzkiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania drogi powiatowej nr 1225N Tabórz-Zawady Małe na odcinku Plichta- Zawady Małe.
Nr aktu prawnego
137/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3516
Data podjęcia
2009-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
136/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3517
Data podjęcia
2009-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację majątku ruchomego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy
Nr aktu prawnego
135/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3518
Data podjęcia
2009-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu Powiatu Olsztyńskiego dotyczącego zamiany kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
134/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3519
Data podjęcia
2009-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXVII/168/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3520
Data podjęcia
2009-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXVII/167/09
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji