ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3501
Data podjęcia
2007-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2007 roku
Nr aktu prawnego
40/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3502
Data podjęcia
2007-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
39/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3503
Data podjęcia
2007-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
38/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3504
Data podjęcia
2007-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
37/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3505
Data podjęcia
2007-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
36/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3506
Data podjęcia
2007-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej mienia znajdującego się w Centrum Kształcenia Praktycznego i Gospodarstwa Pomocniczego Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy, Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Nidzicy, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
35/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3507
Data podjęcia
2007-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
34/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3508
Data podjęcia
2007-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie odwołania z pełnienia funkcji dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
33/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3509
Data podjęcia
2007-08-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Starostwu Powiatowemu w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
32/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3510
Data podjęcia
2007-07-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy.
Nr aktu prawnego
31/07
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji