ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3501
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXIX/171/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3502
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na 2009 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XXIX/170/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3503
Data podjęcia
2009-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
XXIX/169/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3504
Data podjęcia
2009-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
148/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3505
Data podjęcia
2009-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
Nr aktu prawnego
147/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3506
Data podjęcia
2009-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy
Nr aktu prawnego
146/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3507
Data podjęcia
2009-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
Nr aktu prawnego
145/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3508
Data podjęcia
2009-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
144/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3509
Data podjęcia
2009-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
143/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3510
Data podjęcia
2009-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
142/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji