ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3491
Data podjęcia
2007-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
50/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 3492
Data podjęcia
2007-09-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2007
Nr aktu prawnego
49/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3493
Data podjęcia
2007-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
48/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3494
Data podjęcia
2007-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną
Nr aktu prawnego
47/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3495
Data podjęcia
2007-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Starostwu Powiatowemu w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
46/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3496
Data podjęcia
2007-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
45/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3497
Data podjęcia
2007-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
44/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3498
Data podjęcia
2007-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika Gospodarstwa Pomocniczego Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
43/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3499
Data podjęcia
2007-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania wicedyrektora w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Nr aktu prawnego
42/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3500
Data podjęcia
2007-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2007 roku
Nr aktu prawnego
41/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji