ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3481
Data podjęcia
2007-11-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
60/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 3482
Data podjęcia
2007-11-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Nr aktu prawnego
59/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3483
Data podjęcia
2007-11-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
58/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3484
Data podjęcia
2007-11-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Nr aktu prawnego
57/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3485
Data podjęcia
2007-11-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2007
Nr aktu prawnego
56/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3486
Data podjęcia
2007-10-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
55/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3487
Data podjęcia
2007-10-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia standardów oraz sieci dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Nidzickiego objętych zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2007/2008
Nr aktu prawnego
54/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3488
Data podjęcia
2007-10-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną
Nr aktu prawnego
53/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3489
Data podjęcia
2007-10-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
52/07
Status
Obowiązujący
Lp: 3490
Data podjęcia
2007-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
51/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji