ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3471
Data podjęcia
2006-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2006 roku
Nr aktu prawnego
127/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 3472
Data podjęcia
2006-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
126/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 3473
Data podjęcia
2006-06-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Starostwu Powiatowemu w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
125/06
Status
Obowiązujący
Lp: 3474
Data podjęcia
2006-06-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
124/06
Status
Obowiązujący
Lp: 3475
Data podjęcia
2006-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania powierzenia stanowiska wicedyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
123/06
Status
Obowiązujący
Lp: 3476
Data podjęcia
2006-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu Powiatu Ostródzkiego dotyczącego zamiany kategorii dróg krajowych i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych.
Nr aktu prawnego
122/2006
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3477
Data podjęcia
2006-04-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2006
Nr aktu prawnego
121/06
Status
Obowiązujący
Lp: 3478
Data podjęcia
2006-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
120/2006
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3479
Data podjęcia
2006-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozwiązania umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
119/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 3480
Data podjęcia
2006-03-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
118/2006
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji